Kirkeskandale i Ukraina

Kirkestriden mellom de ortodokse kirkene i Ukraina fortsetter. Nye avsløringer viser at en av kirkene har overført sine bispedømmer på Krim til den russiske ortodokse kirke. Ukrainske kommentatorer snakker om landssvik.

En ukrainsk tv-kanal melder nå om at en av de ortodokse kirkene i Ukraina (UOK-MP), som sogner under patriarken i Moskva, har overført sine bispedømmer på Krim til den russiske ortodokse kirke (ROK). Etter at tidligere overhode av UOK-MP, metropolitt Volodymyr, døde i juli i fjor, har det knyttet seg usikkerhet til hvorvidt det nye overhodet, metropolitt Onufriy, vil endre kursen i forhold til ROK. Overføringen av bispedømmer fra UOK-MP til ROK, og den implisitte annerkjennelsen av Russlands annektering av Krim, får ukrainske kommentatorer til å snakke om landssvik. Overføringen kan tyde på at forholdet mellom UOK-MP og ROK er tettere enn noen gang, og at sannsynligheten for en sammenslått, enhetlig ortodoks kirke i Ukraina er mindre enn på lenge. Samtidig kan avsløringen føre til et økt press mot UOK-MP fra kirkegjengere og politikere i Ukraina, og at den andre store ortodokse kirken, UOK-KP, som står i sterk opposisjon til ROK, vil utnytte situasjonen til eget beste.

Her er en reportasje fra den ukrainske tv-kanalen TSN.

Her er saken omtalt på en ukrainsk nettside for kirkenyheter.

Samtidig kan ortodokse kirker i de ukrainske diasporaene komme til å spille en rolle i maktkampen som nå foregår mellom de ortodokse kirkene i Ukraina. Diaspora-kirkene ligger under patriarken i Konstantinopel, og har i et felles brevhenvendt seg til patriarken om støtte i arbeidet med å slå sammen kirkene i Ukraina. Som jeg har redegjort for her, vil ikke en ny, sammenslått ukrainsk ortodoks kirke være kanonisk, med mindre en slik kirke kommer inn under patriarken i Moskva eller patriarken i Konstantinopel. Patriarken i Moskva er en svært lite sannsynlig havn for en sammenslått ukrainsk kirke, så det eneste reelle alternativet er derfor patriarken i Konstantinopel.

Del dette:


Legg igjen en kommentar